miercuri, 2 iulie 2014

Revendicare abuziva: Liceul Unirea din Targu Mures

Am primit de la istoricul și arhivistul Vasile LECHINŢAN câteva informații privind revendicarea clǎdirii Liceului Unirea din Târgu Mureş de către Episcopia Romano-catolică din Alba Iulia. Datele oferite de el mai jos pot fi verificate. După știința mea ele sunt corecte.
Problema este că prin aceste revendicări nobiliare și etniste, semne ale unei insidioase tentative de Restaurație, combinată cu cleptocrația română, care își ia partea, care se extind asupra Ardealului, asupra terenurilor agricole, cu păduri cu tot, care au fost subiectul unei reforme agrare după 1920, se anulează încetul cu încetul efectul actului politic al Unirii din 1919, în numele unor drepturi de proprietate care sunt dacă nu falsificate, oricum interpretate în mod abuziv sub presiunea unor acțiuni în justiție care nu țin seama de succesiunea istorică și produc efecte subliminal bazate pe o tradiție KuK a dualismului austro-ungar, în numele unor acte a căror validitate este contestabilă. Dar Justiția României este distribuită de către judecători incompetenți care nu cunosc istoria proprietății în Ardeal. Acest lucru nu este acceptabil pentru români. Dan Culcer

Fondul de Studii n-a fost niciodatǎ proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Alba Iulia. A fost doar dat în administrarea  „Ordinariatului Catolic de rit latin de Alba Iulia",

A fost, pânǎ la naţionalizarea din anul 1948, proprietatea exclusivǎ a Fondului de Studii Catolic (ATENŢIE, NU ROMANO-CATOLIC) Ardelean creat de stat (de împǎrǎteasa Maria Tereza) şi administrat de stat din 1770 pânǎ 1866, când este dat în administrarea Statusului Romano-Catolic Ardelean, deci în administrarea şi nu în proprietatea acestuia. Am precizat: ATENŢIE, NU ROMANO-CATOLIC, pentru cǎ Imperiul Austriac nu considera pe CATOLICII români de rit grec, adicǎ pe greco-catolici, nişte CATOLICI de mâna a douǎzecişişaptea, sǎ zicem, ca sǎ nu aibǎ dreptul la beneficiile acestui Fond de Studii.
 Fondul de Studii Ardelean avea proprietǎţi uriaşe în Transilvania, din care s-au ridicat şi clǎdiri precum clǎdirea actualului Liceu Unirea din Tîrgu Mureş. (La ridicarea acestei clǎdiri s-au folosit şi sume importante din fonduri de stat, pe lângǎ cele ale Fondului de Studii.). De exemplu,  pe clǎdirea fostului Liceu Piarist din Cluj scrie pe fronton, în piatrǎ, cǎ este ridicat din Fondul de Studii Catolic (ATENŢIE, NU ROMANO-CATOLIC)  Ardelean.
Fondul de Studii n-a fost niciodatǎ proprietatea Episcopiei Romano-Catolice de Alba Iulia. A fost doar dat în administrarea  „Ordinariatului Catolic de rit latin de Alba Iulia", conform Acordului de la Roma din anul 1932 dintre Statul Român şi Vatican. Acest Acord a fost denunţat de Statul Român în anul 1948.
Consider cǎ orice deturnare a proprietǎţii acestui Fond de Studii, orice deposedare aacestui Fond de Studii pentru a fi trecut pe o instituţie sau alta este un act arbitrar, o creare a unei situaţii juridice noi, total diferitǎ faţǎ de aceastǎ fundaţie istoricǎ, orice trecere în proprietatea exclusivǎ a unei singure etnii, a unei instituţii anume a unui cult religios romano-catolic este o trǎdare a demnitǎţii românilor ardeleni, o mare nedreptate istoricǎ, o schilodire a istoriei, o jefuire a dreptului românilor, o sursǎ uriaşǎ de tensiuni interetnice şi un atentat la buna convieţuire dintre etniile din România care au frumoase punţi istorice de legǎturǎ prin aceste averi istorice comune - moşteniri ale trecutului.

Vasile LECHINŢAN
ANEXE

Textul încrustat în piatrǎ pe frontunul fostului Liceu Piarist din Cluj (unde au învǎţat marile noastre personalitǎţi istorice: Şincai, Maior, Avram Iancu, Papiu Ilarian, Aron Pumnul ş.a. şi unde au predat celebrul medic oculist român Ioan Molnar Piuariu, profesorul român de Drept Ladislau Vaida, protopopul greco-catolic al Clujului Ioan Fekete Negruţiu ş. a.), în anul reclǎdirii lui – 1821 (MDCCCXXI), atunci numit Lycevm Regivm (Liceu Regesc, adicǎ de Stat, deci nu romano-catolic). De observat cǎ denumirea Fondului era Fondul de Sudii Catolic (FVNDI  STVDI. CATH.), nu romano-catolic.
Fragment din textul Acordului de la Roma dintre Statul Român şi Vatican, din 1932. Subliniatǎ trecerea în administrarea Ordinariatului Catolic de Alba Iulia. Copie dupǎ « Monitorul Oficial » al României, Partea I, nr. 180 din 3 august 1932, p. 4788-4790.


Textul Decretului nr. 151 din 17 iulie 1948 de denunţare a Concordatului dintre Statul Român şî Vatican din 1927 şî a tuturor acordurilor ulterioare fǎcute pe baza acestui Concordat. Copie dupǎ « Monitorul Oficial » al României, Partea I, nr. 164 din 19 iulie 1948, p. 5964.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu