miercuri, 21 martie 2018

Dedicația lui Ioan Radin Peianov, traducătorul lui Daniil Harms pentru Dan Culcer, prefațatorul traducerii de la Editura Junimea, 1983.


În amintirea prietenului și colegului meu, prozatorul, traducătorul Ioan Radin-Peianov, singurul om pe care l-am văzut trântind de pământ o sticlă de vodcă din care eu refuzasem să beau, în ciuda invitației sale ultimative. Sticla s-a făcut țăndări și toți microbii de pe asfalt vor fi pierit înecați și cântând. 
Dedicația lui Ioan Radin Peianov, traducătorul lui Daniil Harms pentru Dan Culcer, prefațatorul traducerii de la Editura Junimea, 1983.

 Lui Daniil Culcer,
Care a promis că va scrie o prefață la Daniil Harms. Ba chiar a zis într-o zi că s-a apucat s-o scrie. Și a tot scris la ea.
Treaba asta dura însă deja de atâta timp încât am început să gândesc.
Că, adică, de ce n-o termină odată? Cred că până la urmă nici n-o s-o mai scrie! Deși, s-ar putea ca totuși s-o scrie. Dacă nu cumva s-o fi plictisit pe parcurs. Precis, așa o să fie: n-o s-o mai termine niciodată. În afară de cazul că până la urmă o s-o dea gata într-o bună zi. Da, dar parcă poți să știi?
De atunci a tot scris el la prefață și a tot scris și a scris, și poate că și acum încă mai tot scrie la ea. Dacă nu cumva cartea o fi apărut între timp!
Ioan Radin
ianuarie 1983

Prima zi de difuzare:  27 ianuarie 1983, ora 18, la Libăria Universală din Târgu Mureș.

sâmbătă, 10 martie 2018

Despre exil în alb-negru


Despre exil în alb-negru scrie, la rubrica sa Semn De Carte, criticul Gheorghe Grigurcu, despre o carte de interviuri semnată de Cornel Nistea :  «În pofida aparențelor, fenomenul exilului a rămas pentru noi încă o temă insuficient elucidată, care conține nu doar virtualitățile unor interpretări, ci și de-a dreptul zone ale necunoscutului, la fel de incitante. Cornel Nistea îi consacră un volum consistent de interviuri luate unui șir de autori, majoritatea legați biografic fie de exilul exterior, propriuzis, fie de „exilul de acasă”. Vom începe punctînd cîteva opinii asupra celui dintîi. Dacă Titu Popescu îl recunoaște cu un accent categoric („literatura exilului românesc este o realitate și ea trebuie privită ca atare”), Dan Culcer pare a-l contesta, pur și simplu: „Nu cred că există o literatură a exilului. Cred că există scriitori exilați, expatriați, care au știut uneori să scrie chiar despre acest exil”. Urmînd cu melancolice justificări, totuși de bun-simț, precum că toți cei ce au scris în limba română aparțin de facto literaturii române și că scriitorii noștri care utilizează o altă limbă n-ar putea avea decît iluzia că aparțin altei literaturi. „Nu cunosc caz de integrare, de recunoaștere totală a unui «metec» în literatura franceză. Originea îi va recupera mereu”. Punct de vedere care nu zdruncină în fapt încrederea în recunoașterea exilului literar. Altminteri stau lucrurile însă în cazul lui Virgil Tănase. D-sa declară cu aplomb că a considerat permanent „«exilul» drept o categorie total neinteresantă”, „lipsită de orice relevanță”. Argumentele? Termenul ar indica „o situație administrativă și nicidecum o identitate artistică”. Dar motivația morală care poate gira sau altera pînă la anulare „identitatea artistică”? Tocmai „permeabilitatea frontierelor” suspendate de regimul comunist, care s-a asociat, precum un factor de garanție al său, cu suspendarea libertății de conștiință și cu cenzura, n-a constituit oare motivul de căpetenie al surghiunului intelectualilor de după 1944? Cu totul surprinzător însă Virgil Tănase dovedește un parti-pris asupra totalitarismului: „problemele administrative (uneori stînjenitoare, e drept) nu-mi afectează creația și consider că nu merită mai mult interes decît un pantof care te roade. (…) Așa cum, în treacăt fie spus, e la fel de stupid să se vorbească de o sterilizare a culturii datorată totalitarismului; asemenea raționamente, duse pînă la capăt, ceea ce autorii fac rareori, ar trebui să ne convingă că Dostoievski e mediocru din cauza cenzurii țariste și Balzac scrie prost pentru că a trăit anii unei restaurații vindicative (exemplele se pot multiplica la infinit)”. Exemplele care însă, hélas, dovedesc tocmai ele contactul șubred al analogiei istorice. Mai bizar încă, Virgil Tănase nu ezită a azvîrli asupra exilului sarcasmele unei incompatibilități crase: „Literatură de exil? Ar însemna să vorbim de literatura dintr-o grădină zoologică, cu animale care nu duc viața lor firească. Un scriitor e cel care trăiește scriind, care trăiește prin scris și care nu-și pune problema dacă scrie mai bine în dormitor, în sufragerie sau în baie”. La această ambianță materială se reduce cumva exilul? Atîta înțelege autorul din drama acestuia și din capitolul creator căruia drama în cauză i-a dat naștere? În conștiința tot mai stricturată a d-sale, scopul diasporei ar fi fost exclusiv acela „de a fi oferit un refugiu moral comod celor care cît au fost în țară ședeau mai degrabă de partea călăilor, iar odată ajunși în străinătate s-au metamorfozat în victime”, cerîndu-ne nouă, celor „cu un dram de har, strălucire, pentru a profita și ei în nimicnicia lor”. De reținut retranșarea oportună a lui Virgil Tănase în grupul celor „cu har”. Și atîta nu e de-ajuns. Cu o trist transparentă aluzie apar vizați „acei «mari exilați» care au stat o viață la Paris și n-au publicat un rînd (decît în editurile confidențiale ale exilului)”. O îndelung dospită dispoziție veninoasă îl determină, precum o concluzie, să echivaleze literatura exilului cu „o scuză pentru unii (de-a nu fi reușit în viața lor literară, ca și cum asta ar avea vreo importanță)”. Nu credem să fi întîlnit undeva, în afara textelor propagandei comuniste, un tablou mai nedrept al exilului. Din fericire există riposte din belșug în interviurile lui Cornel Nistea, în măsură a risipi trista confuzie. De pildă, frazele lui Bujor Nedelcovici ne îngăduie să rămînem cu un fascicol luminos care accentuează sumbrețea rîndurilor contestatare, din fericire izolate în contextul cărții.»

Ecouri la o carte prea groasă

• ORIZONT (nr. 1/ianuarie 2018, Timișoara)

Cornel Ungureanu semnează documentarul Jurnalul unui vulcanolog despre comunismul real, în care este vorba despre întinsa cercetare (cca 2000 de pagini) a lui Dan Culcer, Cenzura în comunismul real. Apelând la documente de arhivă și la depozițiile martorilor, autorul prezintă activitatea cenzurii, diferite cazuri de scriitori și opere cenzurate, într-un valoros demers de dezgropare a ceea ce a fost pus sub semnul interzicerii. 
Extras din revista Nord Literar
http://www2.nord-literar.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=2043&Itemid=57

vineri, 9 februarie 2018

Un comentariu la un profil al poetuluio Dimitrie Stelaru, scris de Patricia Lidia pe blogul Hyperliteratura


Un comentariu la un profil D. Stelaru, indicat de Adrian Onicescu, lizibil la legătura (nu vreau să scriu link)! care urmează: https://hyperliteratura.ro/dimitrie-stelaru-poetul-care-si…/
Se scrie în articol că o școală de artă la care Stelaru ar fi fost profesor nu a fost atestată. Precizări necesare.
Școala liberă de arte de la Sighișoara existat în anii 1945-1947, probabil doar în lunile de vară, a avut aprobări oficiale, angajați plătiți. Deci există scripte contabile, aprobări, state de funcțiuni, cu condiția să fie căutate în arhivele Ministerului culturi sau a celui echivalent în perioada respectivă. Inițiativa înființării ei aparține profesorul universitar și medicului Alexandru Victor Culcer, tatăț me. Are un model instituțional. Școala liberă de arte din Baia Mare, frecventată verile de Alexandru Culcer (de pe când era elșev de liceu și purta numele Tatălui său, Sigismund Lenghel, nu pe acela al Mamei, Sofia Colceriu - Culcer, adoptat oficial târziu, înainte de 1935, vezi Monitorul oficial).
Școala Liberă a existat și datorită sprijinului lui N. D. Cocea, scriitorul, care avea o reședință secundară la Sighișoara  și era în grațiile comuniștilor în anii de după război. Profesorii acestei Școli erau toți din București, pictorul Sorin Ionescu (emigrat în Elveția), pictorița și graficiana Mariana Petrașcu-Riegler, sculptorul Ion Vlad (emigrat și mort în Franța, la Nisa, autorul celebrei statui Eminescu de lângă Biserica Române din Paris, de pe strada Jean de de Beauvais),  poetul Dimitrie Stelaru (Popescu). Zis în glumă Ceparu (poreclă dată în casa Culcer, pe strada Vlad Țepeș, nr. 25, unde Stelaru era găzduit, fiindcă mânca multă ceapă ls masa oferită de mecena, Alexandru Culcer.) În arhiva familiei Culcer (donată Bibliotecii centrale universitare din Cluj-Napoca, se află desene de Ion Vlad, tușuri colorate de Mariana Petrașcu_Riegler, un poem pentru copii scris de D. Stelaru, pentru Dan Culcer, și ilustrat de Ion Vlad (referințe au fost publicate de Dan C. în revista Vatra, pe când era redactor),
Exista și o activitate teatrală de amatori la Sighișoara, au rămas fotografii, cu spectacole în Grădin de vară, fostă a familie Miselbacher, comercianți importanți din Sighjișoara. Pe vremea aceea se practica depistarea de talente în cadrul politicii culturale comuniste, se mergea în sate, în întreprinderi pentru a căuta și încuraja talente din rândurile celor defavorizațâi social, a-i îndemna ță facă stuidii de specialitate. Au fost multe rateuri, amatorii nu au devenit decât rareori profesioniști importanți, dincolo de talentul nativ s-ar fi cerut inteligență, acumularea de cultură.
La fel se recrutau scriitorii, ziariștii pentru Școala de literatră Eminescu de la București, din care au ieșit atâția scriitori câti au intrat, vorba lui Sadoveanu. Restul erau ratați. Există cărți apărute după 1990 pe tema acestui experiment social-cultural.
Îi mulțumesc lui Adrian Onicescu (pe Facebook) că a scotocit prin Internet și a relansat informații despre Stelaru. Mi-a permis astfel să scriu rândurile acestea, pentru a autentifica declarațiile lui Dimitriie Stelaru, mai puțin mitoman decât i s-a dus buhul.
Dan Culcer, 9 februarie 2018, Elancourt, Franța, dan.culcer@gmail.com

miercuri, 3 ianuarie 2018

Urmuz și Steinhardt despre „trădarea oamenilor cumsecade”


„Trei fenomene ale timpului: invazia verticală a barbarilor, domnia proştilor, trădarea oamenilor cumsecade.
Primul: năvălesc nu barbarii din alte continente ci, de jos în sus, derbedeii. Barbarii aceştia preiau locurile de conducere.
Al doilea: au sosit – pur şi simplu, în sensul cel mai categoric – proştii şi inculţii la putere şi în ciuda tuturor legilor economice şi tuturor regulilor politice fac prostii, ca nişte ignoranți ce se află.
Al treilea: în loc de a se împotrivi, oamenii cumsecade adoptă expectative binevoitoare, se fac că nu văd şi nu aud, pe scurt trădează. Nu-şi fac datoria. Imparţialii şi încrezătorii înregistrează şi tac. Sunt cei mai vinovaţi.”

Nicolae Steinhardt​ – Paris 1937​
*
„Până când acești oameni, care-și zic buni și nobili, vor continua cu pasivitatea lor față de prostia și răutatea pe care – de silă să nu se murdărească – se feresc să o azvârle cu piciorul?
Oare dacă ai știut să ocolești și să-ți astupi nasul, asta înseamnă că murdăria nu poate continua să crească și să miroasă mai rău?!…
Și atunci numai energia de a avea silă și inteligența de-a ști să ocolești murdăria vor fi de ajuns ca să facă ca răutatea și prostia să devină mai puțin active decât sunt, iar bunătatea și înțelepciunea mai puțin pasive?!”

Urmuz

vineri, 22 decembrie 2017

Revoluția manipulării sau manipularea Revoluției?

Revoluția manipulării sau manipuiarea Revoluției?

Textele de mai jos nu spun mai nimic nou. Le rețin pentru caracterul lor de mărturie istorică directă. Am fost eu însumi la București o lună mai târziu și umblând prin Piața palatului mă minunam că nu există gemuri sparte la CC al PCR, nici impacturi serioase de gloanțe pe pereții clădirii deși, teoretic, se trăgea spre aceasta iar emanații din balcon ar fi fost cică în primejdie. Am scris însemnări de călătorie pe această temă și ele fost publicate în 1990. 
Este uimitor că Dinescu se face că nu știe ce-a fost, ca și cum ar fi aflat despre simulatoare acum, în 2017, când despre aceste aparate se scrie deja în presa din ianuarie 1990. Ne ia de proști, fiindcă vrea să dea impresia că el nu ar fi un emanat. A făcut parte dintre cei aleși pentru a juca roluri diverse în scenariul scris de alții. Aici e durerea lui Dinescu. Nu el a scris scenariul. Dar poate face un film după cel scris. Că Revoluție nu a fost. O răscoală populară întărâtată de propaganda serviciilor. Eu o numesc Zaveră. 
Cine-și mai amintește de miile de sate românești și maghiare care ar fi fost rase din ordinul lui Ceaușescu în Ardeal?  Genocid imaginar. Nimic. Zvon difuzat prin radio Europa Liberă și prin presa de tânga, gen Liberation, mai ales, care lăuda solidaritate occidentală prin operația Village Roumains. Tot acest ziar a publicat un interviu cu Dinescu, contribuind la legenda lui. De ce tocmai Liberation și nu vreun ziar burghez gen Figaro? Fiindcă făceau parte din plan. Nu securiștii noștri au scris scenariul. Storrytelling. Bluff. Unii mai cred și azi. Am verificat pe teren în Ardeal în ianuarie 1990. Nimic.
Dan Culcer

Octav Fulger
A nu, am fost si eu intre voi. Chiar exact intre voi doi. Acum că ne bucurăm sau vă doare, Revolutia a fost până in 21 Dec. miezul nopții când au spart Baricada. Mai apoi pe 22 seara cand „se trage din toate pozițiile” Revoluția era deja confiscata 100%. Pe domnul Dinescu ne-am dus sa-l luam de acasa, de pe Intrarea Bitoliei. Când am ajuns la TVR au permis accesul doar la 5 oameni, domnul Dinescu sper că-și amintește. Restul erau deja in Studioul 4… Cine stie cum au ajuns.
 Mai țineți minte că noi, cei ce nu am făcut parte din plan, la aprox. 40-50 min. am fost dați afara din Studioul 4 pe motiv că aparatele s-au încins?
Pt. conformitate mă gasiti pe fb Octav Fulger


Puiu
Eu am fost în Piața Palatului pe 22 decembrie când se trăgea. Ar fi trebuit să fie grămezi de cadavre! Nici măcar un rănit! Pe străzile laterale, care dau în Piața Palatului, s-a tras în doi soldați, de la fereastra unei vile. Soldații au fost duși la spital iar în apartamentul din care s-a tras, era o pereche în vârstă, uimită și mută!

Extras din comentariile http://www.catavencii.ro/editorial/poveste-de-craciun/

Home / Editorial / Poveste de Crăciun

Poveste de Crăciun

Singurele simulatoare ale Revoluției române de care s-a vorbit pînă mai ieri au fost Ion Caramitru și subsemnatul.
Noi am simulat la televizor că dictatorul a fugit. Noi ne-am prefăcut cînd am îndemnat populația să iasă în stradă.
Iacătă însă că, după îndelungi cercetări, Procuratura ne anunță că n-am fi fost unicii simulanți și că pe acoperișurile unor clădiri din București niște aparate cu foc la gura țevii se prefăceau și ele că trag în mulțime spre a induce „psihoza terorismului”.
Carevasăzică teroriștii n-au existat.
A existat numai o frumoasă psihoză produsă de sculele buclucașe din dotarea armatei:
– imitatoare de foc militar;
– imitatoare ale desantului de parașutiști;
– radio-electronice pentru prostirea radarului.
Bașca trei tentative de asasinare a lui nea Nicu cu ajutorul Dicționarului Limbii Române.
Mai mult decît atît, cică s-ar fi descoperit și sursa sunetului declanșator de panică din Piața Palatului, adică a Big Bang-ului prin care socialismul multilateral dezvoltat s-a făcut praf.
Din toată această poveste de Crăciun lipsesc băieții cu ochi albaștri, care, privind în acele zile de foc prin lunetele puștilor, au întrezărit mai devreme decît alții zorii capitalismului lui nea Ion.

sâmbătă, 16 decembrie 2017

Rescrierea generală a istoriei unor națiuni continuă

Rescrierea generală a istoriei unor națiuni continuă prin decontextualizare și prin impunerea «gândirii» politice corecte. Destructurarea națiunilor europene continuă. Cine sunt inițiatorii și beneficiarii acestei ideologii? Autorii acestui ghid (evrei după nume) reprezintă oare ideologia unei comunități din cele mai rasiste și închise? Sau dimpotrivă, după principiul fitilului aprins la ambele capete, scrierea lor este una antirasistă în numele unei ideologii transetnice, globaliste, cosmopolite, internaționaliste, poate chiar comuniste? O dilemă? Nu. După informațiile găsite pe Internet, din sursele autentice produse chiar de autori, ei sunt parte dintr-o mișcare de refondare a stângii în Franța.
«Ensemble ! C’est parti ! Depuis des mois, le processus de fusion est engagé et les 23 et 24 novembre 2013, lors d’Assises nationales, il s’est concrétisé. Quatre composantes du Front de Gauche (La Fédération pour une alternative sociale et écologique[i], les Alternatifs[ii],  Convergences et Alternative [iii], la Gauche Anticapitaliste [iv]) ainsi que des militant.e.s de la Gauche Unitaire[v], des animateurs issus du mouvement syndical, altermondialiste, de la lutte LGBTI, et de collectifs crées ensembles localement, se sont retrouvés pour fonder un nouveau mouvement politique commun dans le Front de Gauche, utile à la construction d’une alternative politique au capitalisme et au service de tous les combats émancipateurs, écologistes, féministes, altermondialistes.
L’assemblée a validé la proposition de nom commun « Ensemble ! Mouvement pour une alternative à gauche, écologiste et solidaire ». Sursa 
https://www.ensemble-fdg.org/content/do%C3%B9-venons-nous
Valorile sociale ale stângii sunt și ale mele, doar că nu cred în pseudoegalitarismul universalist ci în mișcările sociale care reformează și nu revoluționează. Revoluțiile, toate, s-au dovedit neconstructive, distrugătoare și conțin o înlocuire a unor privilegiați cu alții. Departe de teorii și idelurile utopice și violente ale foștilor troțkiști.
Dan Culcer


Guide du Paris colonial : l’histoire de France repeinte en noir au profit du totalitarisme
14 décembre 2017 17 h 00 min·

 
Deux apparatchiks viennent de publier un Guide du Paris colonial et demandent de débaptiser de nombreux lieux de la capitale qui célèbrent indûment des criminels, selon eux. Leur objectif : inciter une France repeinte en noir par leurs soins à faire repentance pour son histoire. C’est le totalitarisme au coin de la rue.
 
Après les échauffourées de Charlottesville, les États-Unis saisis de frénésie ont déboulonné par dizaines des statues de généraux sudistes, personnalités esclavagistes et autres figures historiques qui ne conviennent plus au politiquement correct dominant. Sur ce modèle, le CRAN, conseil représentatif des associations noires en France (qui représente deux douzaines d’agitateurs), avait demandé que le nom de Colbert, le grand ministre de Louis XIV, ne soit plus honoré et devienne une figure négative de l’histoire de France. Suivant cet exemple, Patrick Silberstein et Didier Epsztajn, deux militants « décoloniaux » ont écrit un Guide du Paris colonial dont l’ambition est de donner une vue « anticolonialiste de l’histoire de France ». A cette fin, sur les cinq mille rues, villas, squares, avenues, boulevards et places que compte Paris, ils en ont répertorié 200 qui font référence au fait colonial pour les montrer du doigt aux Français, inciter ceux-ci à la repentance et demander que leur nom soit changé.

L’histoire de France repeinte en noir, Paris et le fait colonial avec
 
Sont particulièrement visés le maréchal Bugeaud, artisan de la seconde phase de la conquête de l’Algérie, mais aussi Napoléon (pour l’expédition d’Égypte), Napoléon III, Colbert, encore (pour le code noir), Galieni, Faidherbe, Lyautey, Paul Bert et tant d’autres. Pauvre Galieni : à cause de Madagascar, ces impitoyables policiers de l’histoire ne lui passeront pas les taxis de la Marne. Et Lyautey ! Nos apprentis manipulateurs d’histoire devraient peut-être demander aux Marocains ce qu’ils en pensent avant de le décrire en colonial nocif. Et Paul Bert ! Combien de gymnases et de lycées en France va-t-on désespérer en France ? C’est une des gloires de l’Éducation nationale laïque et de gauche : lui en veut-on d’avoir, comme son patron Jules Ferry, professé que « les races supérieures » avaient le « devoir » d’enseigner les inférieures ? Est-ce vraiment à des historiens que l’on doit apprendre à ne pas se vautrer dans l’anachronisme et à tenir compte du contexte quand on prétend juger les actes des hommes d’autres époques ?

Petit guide du totalitarisme au coin de la rue
 
On espère que l’initiative de ces braves gens sera suivi d’autres semblables. Le guide du Paris machiste s’impose. Charlemagne et Louis XV devraient être « bannis » au plus tôt des rues parisiennes. Leur façon d’être avec les femmes était tout simplement scandaleuse. Ne parlons même pas de Louis XIV. Il faudra d’ailleurs étendre le mouvement à tous les mauvais exemples dont on a fait des gloires nationales. Le général De Gaulle fumait des gitanes sur des photos historiques, pire qu’Humphrey Bogart. Dans le même esprit, on rasera le muséum d’histoire naturelle, au nom de la fierté du vivant.
 
Le totalitarisme marchera ainsi sur les pas de grands précurseurs. Staline effaçait on le sait les gens qui ne méritaient pas de passer à la postérité sur les photographies, et, des siècles auparavant, les pharaons martelaient les cartouches de leurs prédécesseurs incorrects. Cela s’appelle la damnation memoriae. Question : quelle mémoire entend-on condamner aujourd’hui, quel visage reléguer dans l’éternel oubli ? Réponse : celui de la France, bien sûr.

Pauline Mille