Treceți la conținutul principal

Alegeri la scriitori. Mica publicitate sau Mica duplicitate

Nu am pentru moment decât titlul. Sunt convins că voi găsi subiectul și sper, de-asemenea, că voi găsi tonul necesar. Probabil după alegerile care se arată la orizontul patriei noastre de hârtie.
Până atunci, iată textul unei scrisori trimise președintelui Uniunii Scriitorilor din România, în întâmpinarea apropiatelor alegeri pentru postul pe care îl ocupă, încă. Cred că nu e greu de pronosticat : Nicolae Manolescu va fi reales. Printre altele, pentru că o seamă de electori sunt eliminați, privați de dreptul de vot, printr-o prevedere «statutară».

Stimați colegi,
Prin expresiile prezente în textul de mai jos, extras din convocatorul emis de Uniunea Scriitorilor din România la data de 16 Feb 2018, constat că sunt împiedicat să votez, mi se interzice să votez la aceste alegeri.
Lipsa prevederii normale, a votului prin împuternicire, ne interzice realmente de a ne exercita dreptul la vot, tuturor celor care, din motive diverse, nu se pot deplasa sau nu vor a se deplasa în localitatea unde se află sediul filialei Uniunii Scriitorilor, a cărei membri cotizanți la zi sunt, deci mai ales celor care, ca mine, locuiesc în străinătate,
Consider această prevederea abuzivă, chiar dacă ea ar putea fi introdusă prin interpretarea unui Statut care poate fi modificat ad libitum. În orice asociație din lumea civilizată, unde există și legi care să reglementeze formulările din statutele unor asociații, împuternicirea este legală și instituționalizată.  Există acum modalități tehnice informatizate care asigură comunicarea la distanță a unei opțiuni, dimpreună cu secretul votului prin împuternicire, tehnici uzuale care nu costă nimic și în orice caz nu costă Uniunea.
De ce nu se utilizează aceste posibilități și în cazul alegerilor la Uniunea Scriitorilor?
Vă rog să analizați în urgență interogația mea. Și mai ales să vă exprimați poziția în timp util, înaintea începerii seriei alegerilor, care debutează la 11 aprilie 2018.
Știind că Uniune posedă listele integrale cu membrii Uniunii și deci cu domicilul acestora, vă rog să comunicați public câți membri ia Uniunii locuind în străinătate există. Se va vedea poate dacă aceștia (mulți, puțini? ) sunt puși într-o imposibilitate nestatură de a vota.
Se va putea cântări obiectiv efectul neparticipării la vot a acestui fragment din totalul membrilor. Cred că nu merită să fie evocată, în contra-argument posibilitatea de deplasare a celor împiedicați să voteze, nici măcar pentru interiorul țării.

Se poate evita astfel o limitare a accesului la vot care ar putea dăuna deja credibilității alegerilor iminente.

Citez din convocatorul difuzat de Uniune :
« În temeiul dispozițiilor art. 16 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Uniunii Scriitorilor din România, organizație de creatori a scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („ANUC”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor USR, [...]
Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialelor prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunărilor Generale ale Filialelor votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și, unde e cazul, reprezentanții în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele USR.

Un membru USR poate vota numai în cadrul Adunării Generale a Filialei din care face parte. Un membru USR poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

[Paragraful acesta modifică prevederile statutare. Cu ce drept? De ce ??? Un convocator care contrazice prevederea statutară, nu poate avea valoare juridică. Iată unde se află sursa abuzului. În absurdul Art. 48 /pe care l-am contestat la vremea respectivă, fiind contrar oricărei logici juridice/
Art. 48 Prezentul Statut poate fi modificat de către CUSR de câte ori o cere contextul legislativ şi de câte ori este nevoie. Cine stabilește nevoia, în interesul cui?]

Urna cu voturile exprimate pentru Președintele USR se sigilează înainte de data începerii alegerilor de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, care o va păstra, într-un spațiu securizat pe durata alegerilor, până la data numărării voturilor. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor USR prin publicarea pe pagina de internet a USR – www.uniuneascriitorilor.ro, prin publicarea în revista România literară, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan național.


Președintele Uniunii Scriitorilor din România,
Nicolae Manolescu"
În Statutul Uniunii Scriitorilor din România, votat în 2013, se scrie :
« Art. 27 Preşedintele U.S.R. e ales, prin vot, pentru un mandat de 5 ani, de AG, compusă din membrii U.S.R. care îşi exprimă votul în cadrul adunărilor generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti, numite în continuare AGF.
Procedura de alegere a Preşedintelui este următoarea: cu minimum o lună înainte de începerea procesului de alegeri, candidaţii la preşedinţie îşi depun, la secretariatul U.S.R., candidatura şi îşi fac cunoscut proiectul de conducere care va fi publicat pe site-urile U.S.R. şi ale Filialelor. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Toţi candidaţii pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la toate adunările generale ale Filialelor din ţară şi din Bucureşti (AGF). Membrii prezenţi la AGF votează într-o urnă Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei şi, unde e cazul, reprezentanţii în CUSR, iar într-o altă urnă îl votează pe Preşedintele U.S.R. Urna cu voturile exprimate pentru Preşedintele U.S.R. se sigilează de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, numită în continuare CMA. CMA va avea grijă să păstreze, într-un spaţiu securizat, toate urnele cu voturile exprimate pentru Preşedintele U.S.R. La încheierea procesului de alegeri, toate aceste urne vor fi deschise simultan şi voturile vor fi numărate de către CMA. Candidaţii la preşedinţia U.S.R. pot asista la numărarea voturilor. Preşedintele poate fi revocat, tot prin vot, de către AG în sesiune extraordinară.» 
Nu se scrie nimic despre faptul că nu s-ar admite « voturile prin reprezentant.»


În așteptarea răspunsului Dv. vă rog să primiți, stimați colegi, expresia considerației mele, Dan CulcerComentarii

Postări populare de pe acest blog

Petru Clej, combatantul fără milă, komisar la Propagandă și Agitație

« În ceea ce priveste ultra-naționalismul dumneavoastră, el este demonstrat de legătura pe care o fac toți aceia ca dumneavoastră între Serbia, Kosovo, Transilvania, unguri și presupusele conspirații împotriva poporului român. Acest tip de mentalitate îi iresponsabilizează pe români, deci trebuie combătută fără milă.»
Un individ care se consideră ziarist și care se numește Petru Clej scrie recent, într-o gazetă intitulată Acum, această frază șchioapă. Din care înțeleg că dânsul crede că nu există nici o legătură între Kosovo și Transilvania. E adevărat, Kosovo era un ținut din Iugoslavia, locuit majoritar de albanezi, a căror prolificitate, determinată paradoxal, printre altele, de starea lor economică precară, a modificat situația demografică într-o zonă aparținând istoric statului sârb. De unde conflictul violent, rezolvat printr-o autonomie locală precară și ea.
Transilvania are o situaţie diferită, majoritatea populației este românească de prea multe secole ca această predominanţă…

Lista lui Mădălin Hodor

Lista lui Mădălin Hodor
Un Mădălin Hodor a devenit «vestit» prin gazete (de perete) și pe Internet de când a publicat în aceeași Revistă 22 lista celor 147 de «colaboratori» ai Securității, lovitură de imagine care era menită să dezechilibreze, în principal, statura morală a academicianului Ion Aurel Pop, devenit atunci președinte al Academiei. Se va putea vedea destul de ușor că Mădălin Hodor nu a fost decât «coada de topor», cum se numesc în popor cei care joacă astfel de roluri, fiind prea mic ca să joace alt rol, în raport cu cei interesați să împiedice «renaționalizarea» și repunerea pe soclu de instituție-far a Academiei Române, acțiuni pe care Ioan Aurel Pop este în curs să le realizeze.
Se va vedea destul de repede probabil că lista numește persoane cu statute foarte diferite. Îi voi pomeni doar pe ion Cristoiu, Lucian Boia. Extrag, nu la întâmplare ci în funcție de informațiile mele, câteva nume pe care le-am suspectat mereu de o colaborare posibilă cu Securitatea. Un exemplu, …