Treceți la conținutul principal

Despre Vintilă Horia la televiziunea din România

Pe canalul Realitatea TV http://webtv.realitatea.net/live se mai poate vedea o dezbatere despre opera și activitatea lui Vintilă Horia. Este o dezbatere care ar fi putut să fie mai coerentă și ar  fi trebuit să sublinieze posibilitatatea separării ideologiei și opiniei de produsul artistic.
Amalgamul sau dependența absolută a celor două domenii au fost teoretizate de marxisti, de ideologii stângii revoluționare și de comuniști, de la Lenin la Jdanov.

Fără cronologie istoria ar fi o groapă de gunoaie. Activitatea lui Vintilă Horia se întinde pe aproape un secol. Vremurile trecute nu pot fi judecate din perspectiva prezentului.

Decontextualizarea și ideologizarea forțată a oricărei dezbateri culturale în România actuală, în Europa sau în Statele Unite, practicată de operatorii șantajului «holocaustic», șantaj la care suntem supuși din 1989 încoace, repun în actualitate tezele jdanoviste și hitleriste ale delictului de opinie.
Se încearcă degradarea civică a scriitorului Vintilă Horia acum, în 2106, prin efectele perverse ale legii scelerate, 217/2015. Astfel un autor de articole politice anticomuniste, de analize naive despre salvarea Europei (par defaut) prin național-socialism, preferată atunci, între 1930 și 1940, distrugerii Europei de către comunismul colonial sovietic, devine «hitlerist» în 2016, așa cumfusese declarat de un tribunal după 1945. Un tribunal politic care acționa în temeiul ideologiei adverse. Ca și cum ar fi fost preferabilă distrugerea Europei de către comunismul colonial sovietic. Distrugere pe care ideologii «holocaustici» o consideră și o prezintă ca pe o victorie împotriva nazismului. Distrugere de tip colonial,  ale cărei efecte abătute asupra Europei de Est sunt dacă nu ignorate, măcar escamotate de acești ideologie nombriliști (doar durerea lor contează!).
De fapt ideologii «holocaustici» (nu evreii, în general, cum susțin unii) sunt adepții internaționalismului neocapitalist-neocomunist, mascați în democrați și luptători pentru drepturile minorităților. Drepturi evocate și folosite pentru dizolvarea, descompunerea identității națiunilor, în favoarea modelului cenușiu al diktatului și al «federalismului » marilor puteri. Căci amestecul de culori culturale și de identități istorice create de popoare în mileniul trecut nu poate da decât cenușiul uniformizator al standardizării, care este în curs să supună lumea de la Pekin (Beijin) la Washington, de la Rejkiavik la Capul Horn. (dan  culcer)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Petru Clej, combatantul fără milă, komisar la Propagandă și Agitație

« În ceea ce priveste ultra-naționalismul dumneavoastră, el este demonstrat de legătura pe care o fac toți aceia ca dumneavoastră între Serbia, Kosovo, Transilvania, unguri și presupusele conspirații împotriva poporului român. Acest tip de mentalitate îi iresponsabilizează pe români, deci trebuie combătută fără milă.»
Un individ care se consideră ziarist și care se numește Petru Clej scrie recent, într-o gazetă intitulată Acum, această frază șchioapă. Din care înțeleg că dânsul crede că nu există nici o legătură între Kosovo și Transilvania. E adevărat, Kosovo era un ținut din Iugoslavia, locuit majoritar de albanezi, a căror prolificitate, determinată paradoxal, printre altele, de starea lor economică precară, a modificat situația demografică într-o zonă aparținând istoric statului sârb. De unde conflictul violent, rezolvat printr-o autonomie locală precară și ea.
Transilvania are o situaţie diferită, majoritatea populației este românească de prea multe secole ca această predominanţă…

Alegeri la scriitori. Mica publicitate sau Mica duplicitate

Nu am pentru moment decât titlul. Sunt convins că voi găsi subiectul și sper, de-asemenea, că voi găsi tonul necesar. Probabil după alegerile care se arată la orizontul patriei noastre de hârtie.
Până atunci, iată textul unei scrisori trimise președintelui Uniunii Scriitorilor din România, în întâmpinarea apropiatelor alegeri pentru postul pe care îl ocupă, încă. Cred că nu e greu de pronosticat : Nicolae Manolescu va fi reales. Printre altele, pentru că o seamă de electori sunt eliminați, privați de dreptul de vot, printr-o prevedere «statutară».

Stimați colegi,
Prin expresiile prezente în textul de mai jos, extras din convocatorul emis de Uniunea Scriitorilor din România la data de 16 Feb 2018, constat că sunt împiedicat să votez, mi se interzice să votez la aceste alegeri.
Lipsa prevederii normale, a votului prin împuternicire, ne interzice realmente de a ne exercita dreptul la vot, tuturor celor care, din motive diverse, nu se pot deplasa sau nu vor a se deplasa în localitatea u…

Această melodie simplă : Un milion de trandafiri roșii

Această melodie simplă, dar mai ales, mișcare din sala în care se rotesc, prinși în vârtejul vieții și iubirii, atâția oameni apropiindu-se de senectute, fericiți încă, mi se pare o romantică metaforă a vieții nostre, dacă nu a tuturora, măcar a majorității. Mereu în căutarea perechii pentru a se lansa pe ringul lunecos, lustruit, aparent luminos, fiecare adaptând un ritm comun în mișcări adesea stângace, înconjurați de culisele întunecate ale sălii de dans, de unde se pleacă, devreme sau târziu, dar se pleacă ineluctabil, atunci când pentru cei prezenți organizatorii ne anunță sec : Balul s-a teminat!!

Dominque Moisan