Treceți la conținutul principal

Despre Vintilă Horia la televiziunea din România

Pe canalul Realitatea TV http://webtv.realitatea.net/live se mai poate vedea o dezbatere despre opera și activitatea lui Vintilă Horia. Este o dezbatere care ar fi putut să fie mai coerentă și ar  fi trebuit să sublinieze posibilitatatea separării ideologiei și opiniei de produsul artistic.
Amalgamul sau dependența absolută a celor două domenii au fost teoretizate de marxisti, de ideologii stângii revoluționare și de comuniști, de la Lenin la Jdanov.

Fără cronologie istoria ar fi o groapă de gunoaie. Activitatea lui Vintilă Horia se întinde pe aproape un secol. Vremurile trecute nu pot fi judecate din perspectiva prezentului.

Decontextualizarea și ideologizarea forțată a oricărei dezbateri culturale în România actuală, în Europa sau în Statele Unite, practicată de operatorii șantajului «holocaustic», șantaj la care suntem supuși din 1989 încoace, repun în actualitate tezele jdanoviste și hitleriste ale delictului de opinie.
Se încearcă degradarea civică a scriitorului Vintilă Horia acum, în 2106, prin efectele perverse ale legii scelerate, 217/2015. Astfel un autor de articole politice anticomuniste, de analize naive despre salvarea Europei (par defaut) prin național-socialism, preferată atunci, între 1930 și 1940, distrugerii Europei de către comunismul colonial sovietic, devine «hitlerist» în 2016, așa cumfusese declarat de un tribunal după 1945. Un tribunal politic care acționa în temeiul ideologiei adverse. Ca și cum ar fi fost preferabilă distrugerea Europei de către comunismul colonial sovietic. Distrugere pe care ideologii «holocaustici» o consideră și o prezintă ca pe o victorie împotriva nazismului. Distrugere de tip colonial,  ale cărei efecte abătute asupra Europei de Est sunt dacă nu ignorate, măcar escamotate de acești ideologie nombriliști (doar durerea lor contează!).
De fapt ideologii «holocaustici» (nu evreii, în general, cum susțin unii) sunt adepții internaționalismului neocapitalist-neocomunist, mascați în democrați și luptători pentru drepturile minorităților. Drepturi evocate și folosite pentru dizolvarea, descompunerea identității națiunilor, în favoarea modelului cenușiu al diktatului și al «federalismului » marilor puteri. Căci amestecul de culori culturale și de identități istorice create de popoare în mileniul trecut nu poate da decât cenușiul uniformizator al standardizării, care este în curs să supună lumea de la Pekin (Beijin) la Washington, de la Rejkiavik la Capul Horn. (dan  culcer)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Petru Clej, combatantul fără milă, komisar la Propagandă și Agitație

« În ceea ce priveste ultra-naționalismul dumneavoastră, el este demonstrat de legătura pe care o fac toți aceia ca dumneavoastră între Serbia, Kosovo, Transilvania, unguri și presupusele conspirații împotriva poporului român. Acest tip de mentalitate îi iresponsabilizează pe români, deci trebuie combătută fără milă.»
Un individ care se consideră ziarist și care se numește Petru Clej scrie recent, într-o gazetă intitulată Acum, această frază șchioapă. Din care înțeleg că dânsul crede că nu există nici o legătură între Kosovo și Transilvania. E adevărat, Kosovo era un ținut din Iugoslavia, locuit majoritar de albanezi, a căror prolificitate, determinată paradoxal, printre altele, de starea lor economică precară, a modificat situația demografică într-o zonă aparținând istoric statului sârb. De unde conflictul violent, rezolvat printr-o autonomie locală precară și ea.
Transilvania are o situaţie diferită, majoritatea populației este românească de prea multe secole ca această predominanţă…

Lista lui Mădălin Hodor

Lista lui Mădălin Hodor
Un Mădălin Hodor a devenit «vestit» prin gazete (de perete) și pe Internet de când a publicat în aceeași Revistă 22 lista celor 147 de «colaboratori» ai Securității, lovitură de imagine care era menită să dezechilibreze, în principal, statura morală a academicianului Ion Aurel Pop, devenit atunci președinte al Academiei. Se va putea vedea destul de ușor că Mădălin Hodor nu a fost decât «coada de topor», cum se numesc în popor cei care joacă astfel de roluri, fiind prea mic ca să joace alt rol, în raport cu cei interesați să împiedice «renaționalizarea» și repunerea pe soclu de instituție-far a Academiei Române, acțiuni pe care Ioan Aurel Pop este în curs să le realizeze.
Se va vedea destul de repede probabil că lista numește persoane cu statute foarte diferite. Îi voi pomeni doar pe ion Cristoiu, Lucian Boia. Extrag, nu la întâmplare ci în funcție de informațiile mele, câteva nume pe care le-am suspectat mereu de o colaborare posibilă cu Securitatea. Un exemplu, …