Treceți la conținutul principal

Un Comunicat al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 30 martie 2015

Comunicat al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România
Luni, 30 martie, Consiliul Uniunii Scriitorilor din România s-a reunit sub conducerea domnului preşedinte Nicolae Manolescu, în şedinţă lărgită.
Ordinea de zi a cuprins Raportul de activitate pe 2014, vicepreşedintelui Gabriel Chifu revenindu-i sarcina de a prezenta principalele proiecte derulate în perioada respectivă (vezi textul alăturat).
Doamna Stela Pahonţu, director economic, a prezentat situaţia patrimoniului U.S.R., doamna avocat Corina Popescu, situaţia proceselor în care este implicată Uniunea, domnul prim-vicepreşedinte, Varujan Vosganian, Raportul financiar pe 2014, situaţia colectării timbrului cultural şi destinaţia fondurilor respective, stadiul celor două legi, a timbrului cultural şi, respectiv, a finanţării revistelor literare, subliniind: „proiectul, rectificările şi execuţiile bugetare au fost prezentate anual, la termen, în Consiliul U.S.R.”.
Raportul Comisiei de Cenzori a fost prezentat de domnul Nicolae Corlat, preşedintele Comisiei, şi a dovedit că activitatea financiară a U.S.R. s-a desfăşurat în condiţiile Legii şi Statutului. Raportul a fost aprobat de Consiliu.

Ca urmare a solicitărilor formulate de un grup de membri ai U.S.R., autointitulat „de reformă”, domnul Mihai Zamfir a prezentat Decretul de înfiinţare a Uniunii Scriitorilor din 1949, iar doamna avocat Corina Popescu a nuanţat: Uniunea Scriitorilor din România a fost înfiinţată şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949 care, la art. 2, prevede că ”Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română funcţionează în conformitate cu statutul său”. Având în vedere aceste aspecte juridice, solicitările făcute în baza Ordonanţei 26/2000 nu se aplică la Uniunea Scriitorilor. De altfel, în Ordonanţa 26/2000, art. 85 precizează: „Persoanele juridice de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.”. Potrivit Statutului, Raportul de activitate şi Raportul financiar sunt prezentate şi aprobate anual în şedinţa Consiliului.
Solicitările de schimbare a Statutului şi de convocare anuală a Adunării Generale, supuse la vot, au fost respinse de Consiliu.
În chestiunea acordării indemnizaţiilor de merit, domnul Gabriel Chifu a reamintit prevederile legii referitoare la acestea. Prin vot secret, s-au stabilit trei propuneri pentru indemnizaţia de merit.
Calendarul principalelor activităţi în 2015 continuă, firesc, proiectele din 2014, cu unele modificări de date (vezi site).
Se amână la o dată ulterioară decizia de continuare a contractului Cartea Românească-Polirom.
S-a propus ca deţinătorii unor funcţii de conducere din Uniunea Scriitorilor din România, din Filiale şi de la reviste, să fie exceptaţi de la diversele premii literare. Consiliul a considerat că o asemenea decizie ar încălca prevederile din Cap. 3, art. 7, alin. b) şi c) din Statut, referitoare la drepturile membrilor U.S.R.
S-au înregistrat demisia din Uniunea Scriitorilor a domnului Gabriel Liiceanu, demisia din Consiliu a doamnei Gabriela Adameşteanu şi demisiile din Comisia de Relaţii Externe a doamnelor Denisa Comănescu şi Ruxandra Cesereanu.
Din partea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excluderi, domnul Mircea Mihăieş a prezentat Consiliului o sesizare, în baza Cap. 3, art. 9, alin. b) din Statut, privind „atacuri concertate împotriva Uniunii Scriitorilor ca instituţie şi ale unora dintre membri săi”.
Domnul Nicolae Manolescu a analizat campania de denigrare a U.S.R. în ochii opiniei publice. „Informaţii incorecte lansate în spaţiul public au indus ideea că la Uniune lucrurile nu sunt în ordine; rapoartele prezentate de specialişti în cadrul sedinţei de Consiliu – un Consiliu normal în condiţii de anormalitate – dovedesc că U.S.R. funcţionează în limitele legalităţii şi ale eficienţei.”

Ca urmare a analizei, luând act de sesizarea Comisiei de Monitorizare, domnul Nicolae Manolescu a propus sancţionarea cu avertisment a unor membri U.S.R. care fac parte din organele de conducere ale instituţiei: Dan Mircea Cipariu (membru în Comitetul Director şi în Consiliu, preşedinte de Filială, co-autor al Statutului din 2013), Peter Sragher şi Rita Chirian (membri în Consiliu, preşedinţi de Filiale). Prin vot, sancţiunea de avertisment aplicată celor trei a intrat în vigoare.


Către membrii Consiliului Uniunii Scriitorilor din România
Pe marginea comunicatului din 30 martie 2015

Critica funcționării unei instituții colegiale de către membrii acesteia nu poate fi considerată denigrare. Cu atât mai mult cu cât tocmai lipsa de transparență a activității conducerii Uniunii este sursa criticilor. O astfel de opacitate e probată prin chiar comunicatul din 30 martie 2015. Consiliul Uniunii trebuie să informeze membrii Uniunii nu prin comunicate laconice și eliptice, ci prin transmiterea in extenso, publică sau directă, spre toți aceștia a documentelor privitoare la funcționare asociației noastre profesionale, documente la care toți membrii Uniunii au drept de acces. 
În concluzie, în calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Târgu Mureș, cu cotizația la zi, cer să mi se comunice integral și personal, la adresa mail dan.culcer@gmail.com, toate rapoartele citite în cadrul acestei ședințe lărgite. Solicitare nu e în baza  vreunei legi ci în baza principiului  colegialității și egalității, Uniunea nu este o piramidă unde șefii se află în vârf și nu discută cu membrii decât cu ocazia alegerilor. Cum știm că nu e vorba de acte secrete, nu văd nici un impediment ca ele să mi se pună la dispoziție. Numai după lectura lor pot cântâri legalitatea deciziilor și veridicitatea analizelor prezentate sub formă de raport. Amintesc că am mai solicitat documente de acest tip, că am mai adresat Consiliului Uniunii după 1990, diverse mesaje pe teme de interes colectiv, fără ca să mi se fi răspuns direct vreodată. 

joi 2 aprilie 2015
Dan Culcer


Comentarii

  1. Subscriu acestor juste și întemeiate solicitări legale în conformitate cu Statutul acestei vetuste ... usr de sorginte comunisto-sovietică, depășită de timp și schimbarea generală din societatea română unde acum nu mai trăim în ... dictatură, onorabili venerabili membri ai Consiliulu usr, căci dacă e USR prea seamănă a USSR!!! Nostalgici, unii, au refuzat să revină la româneasca SSR interbelică ... Și apoi prea mult caz fac de funcțiile lor care au devenit mai importante decât cele ce scriu dumnealor ... Să fim sobri!!! Nu vă mai ascundeți după funcții, decrete, statute, miruri, cruci, excluderi bolșevice, lipsă de transparență, căci oricum avalanșa continuă cu dv. cu tot... Respect, domnule DAN CULCER!

    RăspundețiȘtergere

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Petru Clej, combatantul fără milă, komisar la Propagandă și Agitație

« În ceea ce priveste ultra-naționalismul dumneavoastră, el este demonstrat de legătura pe care o fac toți aceia ca dumneavoastră între Serbia, Kosovo, Transilvania, unguri și presupusele conspirații împotriva poporului român. Acest tip de mentalitate îi iresponsabilizează pe români, deci trebuie combătută fără milă.»
Un individ care se consideră ziarist și care se numește Petru Clej scrie recent, într-o gazetă intitulată Acum, această frază șchioapă. Din care înțeleg că dânsul crede că nu există nici o legătură între Kosovo și Transilvania. E adevărat, Kosovo era un ținut din Iugoslavia, locuit majoritar de albanezi, a căror prolificitate, determinată paradoxal, printre altele, de starea lor economică precară, a modificat situația demografică într-o zonă aparținând istoric statului sârb. De unde conflictul violent, rezolvat printr-o autonomie locală precară și ea.
Transilvania are o situaţie diferită, majoritatea populației este românească de prea multe secole ca această predominanţă…

Lista lui Mădălin Hodor

Lista lui Mădălin Hodor
Un Mădălin Hodor a devenit «vestit» prin gazete (de perete) și pe Internet de când a publicat în aceeași Revistă 22 lista celor 147 de «colaboratori» ai Securității, lovitură de imagine care era menită să dezechilibreze, în principal, statura morală a academicianului Ion Aurel Pop, devenit atunci președinte al Academiei. Se va putea vedea destul de ușor că Mădălin Hodor nu a fost decât «coada de topor», cum se numesc în popor cei care joacă astfel de roluri, fiind prea mic ca să joace alt rol, în raport cu cei interesați să împiedice «renaționalizarea» și repunerea pe soclu de instituție-far a Academiei Române, acțiuni pe care Ioan Aurel Pop este în curs să le realizeze.
Se va vedea destul de repede probabil că lista numește persoane cu statute foarte diferite. Îi voi pomeni doar pe ion Cristoiu, Lucian Boia. Extrag, nu la întâmplare ci în funcție de informațiile mele, câteva nume pe care le-am suspectat mereu de o colaborare posibilă cu Securitatea. Un exemplu, …